top of page

Tjenester

Bilde av ett tre som er felt og stubben

Trefelling

Vi utfører felling av alle typer trær, både små og store. Hvert tre er unikt med tanke på størrelse, tilstand og plassering, og det kreves derfor ulike fellingsmetoder, for å ta ned treet på en sikker og skånsom måte. Vår erfaren klatrer med mer enn 15 års erfaring, er vant med å håndtere utfordrende situasjoner i høyden og har spesialutstyr for å ta ned spesielt vanskelige trær.

Bilde av en stubbe som halvveis er frest bort

Stubbefresing

Stubbefresing er den mest skånsomme og effektive måten å fjerne stubber på som står i veien eller som du ønsker å fjerne. Vi freser bort alle synlige røtter, og ca. 20-30 cm under bakken for å frese hovedroten under stubben, slik at alle spor etter stubben og røttene er fjernet. Maskinen har belter, så vi unngår skade på plen og hage, og du sitter igjen med et flott resultat.

Bilde av trestokker som blir kjørt bort på baksiden av en traktor

Bortkjøring

Bortkjøring av flis, greiner og trestammer etter gjennomført arbeid er noe vi gjerne hjelper med. Etter felling kan det være mye som skal ryddes, og fjernes, noe som kan være tidskrevende å gjøre selv. Vi har et stort utvalg av kjøretøy, og hengere som gjør bortkjøringen av alt trevirke effektivt og enkelt.

FlisIHaug

Flishugging

Flishugging er en miljøvennlig og effektiv måte å rydde kvist, greiner og mindre trestammer på. Maskinen kverner trevirke til flis, og kan ta trestammer inntil 30 cm i diameter. Dette reduserer volumet av trevirke etter et trefellingsoppdrag og sparer tid på bortkjøring. Flisen fra vår flishugger egner seg godt som dekkbark i bed eller skråninger og som fyllmasse for å jevne terreng.

BeskjæringAvTre

Beskjæring

Beskjæring kan være en fin løsning om treet er større eller høyere enn du ønsker, eller hvis det hindrer utsikt eller sol. Store trær kan beskjæres, reduseres, formes eller toppes, alt ettersom hva du som kunde ønsker. Våre dyktige trefellere har alle gjennomført beskjæringskurs, og har kompetanse innen beskjæring av alle typer trær, hekker og andre buskvekster.

Bilde av flere felte trær som blir ryddet bort

Tomterydding

I vår maskin- og utstyrspark har vi alt vi trenger for å effektivt klargjøre og rydde en eiendom for trær, busker og annen vegetasjon. Vi har lang erfaring med tomterydding for både private kunder, entreprenører og kommuner. Våre maskiner og utstyr er beregnet på både små og store områder, og vi kan håndtere arbeid i krevende og vanskelig terreng.

bottom of page